مهندس سید مرتضی آیت اللهی

مدیر فنی        technical@ptsy.ir

بیوگرافی

تحصیلات

کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار

کارشناسی ارشد مندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری

زمینه های تخصص

طراحی مدارهای الکترونیکی

طراحی سیستمهای هوشمند الکترونیکی

رهبر تیم فنی ، طراحی و توسعه نرم افزار،

مهارتهای نرم افزاری

Altium designer

C++

CodevisionAVR

Adobe Photoshop and other graphical software

Adobe premiere

Microsoft SQL server

افتخارات

  • یک مقالهISI  در مجله Multimedia Tools and Applications
  • سه مقاله کنفرانس بین المللی
  • سه مقاله  علمی پژوهشی کنفرانس داخلی
  • سه ثبت اختراع