دکتر محمد علی سعادت جو

مشاور برنامه نویسی

بیوگرافی

مدیر شرکت فراصدر

تحصیلات

دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

زمینه های تخصص

برنامه نویسی سیستمی

برنامه نویسی تحت وب

BPMS