پرش لینک ها

سامانه پایش تولید پیشروتک

سامانه پایش تولید پیشروتک، یک سامانه کنترل تولید گسترده برای یک مجموعه صنعتی است که تمامی نمایه های تولید از جمله مهندسی محصول و ساخت، برنامه ریزی کلان تولید و زمانبندی تولید، مواد اولیه و محصولات، فروش، تعمیر و نگهداری و افزایش بهره‌وری منابع انسانی را در کنترل و مدیریت خود در نظر میگیرد. مدیریت،کنترل هزینه، مدیریت ظرفیت و استفاده مفید از ظرفیتهای کارخانه از دیگر توانمندیهای سیستم مدیریت تولید پیشروتک می‌باشد که کمک میکند مدیران با دسترسی سریع به داده ها و نمودارهای مفهومی و تحلیلی بتوانند تصمیمات کلان سازمانی را با قدرت اتخاذ نمایند.
از ویژگی های آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
⦁ داشبورد آنالیز داده ها
⦁ برنامه‌ریزی تولید
⦁ اطلاعات مهندسی دقیق برای هر محصول
⦁ مدیریت توقفات تولید
⦁ مدیریت فروش
⦁ پایش تولید و بررسی انحرافات

سامانه مدیریت تولید پیشروتک PMS (PishroTech Production Management System) ، یک سامانه کنترل تولید گسترده یک مجموعه صنعتی است که تمامی نمایه های تولید از جمله مهندسی محصول و ساخت، برنامه ریزی کلان تولید و زمانبندی تولید، مواد اولیه و محصولات، فروش و افزایش بهره‌وری منابع انسانی را در کنترل و مدیریت خود در نظر میگیرد. مدیریت،کنترل هزینه، مدیریت ظرفیت و استفاده مفید از ظرفیتهای کارخانه از دیگر توانمندیهای سیستم مدیریت تولید پیشروتک می‌باشد که کمک میکند مدیران با دسترسی سریع به داده ها و نمودارهای مفهومی و تحلیلی بتوانند تصمیمات کلان سازمانی را با قدرت اتخاذ نمایند.
سیستم مدیریت تولید پیشروتک همچنین با اتصال اتوماتیک به سخت‌افزارهای تولیدی کنترل و مدیریت تولید را به عهده می‌گیرد و زمینه را برای یک چرخه مدیریت کامل تولید را فراهم می سازند. ماشین آلات و سخت افزارهای کنترلی خط تولید نظیر PLC ها و دیگر سنسورهای خط تولید مهمترین منبع اطلاعات مورد نیاز نرم افزار مدیریت تولید پیشروتک هستند که زمینه شکل گیری یک مدیریت تولید و قابل برنامه‏ ریزی را فراهم می ‏سازند. علاوه بر آن با پیاده‌سازی سیستم مدیریت تولید پیشروتک، چابکی لازم در تغییر برنامه‌ریزی تولید نیز فراهم می‌گردد.
با استقرار سیستم پایش تولید پیشروتک همگام با مدیریت فرایندهای اجرایی، کلیه اطلاعات تولید ثبت گردیده و در قالب گزارش‌های آنلاین آنالیزی در اختیار مدیران قرار می‌دهد و بدینوسیله ضمن تسهیل و تسریع دسترسی به اطلاعات فرایند تصمیم‌گیری را بهبود می‌بخشد. امکان ثبت اتوماتیک اطلاعات تولید از سخت‌افزارهای کنترلی نظیر PLC و سنسورهای خط تولید و باسکول در سامانه پیشروتک ضمن ثبت آنلاین اطلاعات، خطاهای ورود اطلاعات را نیز به حداقل می‌رساند.

روند اجرای طرح :

در این سامانه با استفاده از المانهایی که تعبیه شده است با ورودی ثبت سفارش، فرآیند پایش تولید آغاز و سپس اطلاعات به سمت مدیر تولید جهت برنامه ریزی دستگاهها و خط تولید ارجاع داده میشود و برنامه ریزی تولید در سامانه وارد میگردد. باتوجه به اینکه محدودیتی در طول فرآیند های تولید وجود ندارد میتوان تا n فرآیند جهت پایش تولید در سیستم تعریف نمود. پس از اتمام فرآیند تولید، محصولات تولیدی وارد چرخه انبار و در آخرین مرحله وارد حواله خروج میگردد. در طراحی سیستم سعی شده است اکثر کارها بطور اتوماتیک و یا هوشمند انجام و کنترل گردند که در نتیجه حداقل ثبت داده لازم است. با داشتن این نرم افزار علاوه بر اینکه میتوانید کنترل دقیقی روی عوامل موثر تولید داشته باشید، میتوانید بخش عمده اطلاعات لازم برای بهای تمام شده محصولات را نیز فراهم کنید.
موتور محرکه هر سازمان تولیدی، برنامه ریزی و کنترل تولید است! امروزه پویایی حاکم بر محیط تجاری، چالش هایی همچون منابع محدود و عوامل موثر بر عملکرد را پیش روی مراکز تولید قرار داده است و مدیران را در مسیر سود آوری ملزم به برنامه ریزی با محدودیت زمانی کرده است. در واقع مدیران در زمان برنامه ریزی با عوامل نامطمئنی همچون قیمت مواد، تضمین تقاضا، نرخ تولید و … سر و کار دارد که باید با کنترل بر عوامل مختلف و مشخص کردن اهداف، اولویت و محدودیت منابع، بهترین برنامه ریزی را برای استفاده از ظرفیت ها داشته باشند. در حقیقت برنامه ریزی تولید به صورت بهینه اولویت و زمان بندی کارها را در بر دارد.
ماژول برنامه ریزی سامانه پایش تولید پیشروتک با قابلیت انعطاف، به عنوان یکی از نرم افزارهای یکپارچه این شرکت علاوه بر تامین اطلاعات و ظرفیت به روز تولید، به سازمان امکان برنامه ریزی با در نظر گرفتن اهداف، اولویت و محدودیت منابع را می دهد. با سیستم مدیریت تولید پیشروتک، یک مدیر تولید می تواند با اطمینان هشدارهای لازم زمان سنجی ، ظرفیت سنجی، تحقق برنامه و … را با در نظر گرفتن توالی فرآیند تولید به موقع در اختیار داشته باشد تا با اطمینان از اطلاعات مورد نیاز بر مبنای سفارش کار، با آرامش به فکر برنامه ریزی تولید و بهره برداری از توان تولید باشد.
سامانه پایش تولید پیشروتک به گونه ای طراحی شده است که تمامی شرکت های تولیدی می توانند فرآیند های خود را در آن پیاده سازی و اجرا نمایند.
ضرورت اجرای طرح و اهداف آن:
⦁ مهمترین هدف و رسالت سامانه پایش تولید پیشروتک، علاوه بر بهبود، مدیریت و کنترل فرایندهای تولید این می باشد که با ارائه آمار و اطلاعات تحلیلی دقیق از تمامی بخش های فرآیند تولید به نحوی که مدیران با دسترسی سریع به این داده ها بتوانند با یک دانش کلان، سیاست های خود را با قدرت و اطمینان در سازمان اجرا نمایند و با مشاهده انحرافات و هدر رفت های تولید، بازدهی شرکت را به بالاترین حد خود برسانند.
⦁ یکی دیگر از اهداف پیاده‌سازی سامانه مدیریت تولید، بهبود دائمی فرایند تولید می‌باشد. سیستمهای مدیریت تولید با نهادینه کردن بهترین الگوهای استاندارد (Best Practice) اولین گام در دست یافتن به چرخه دائمی بهبود فرایند تولید را انجام می‌دهند به عبارت دیگر با قانونمند کردن فرایندها و کنترل و مدیریت آن، این امکان را می‌دهند تا فرایندهای اصلاح شده در سازمان، جایگزین الگوهای قبلی گردند. این سیستمها نه تنها جلوی اشتباهات و اعمال سلیقه‌های شخصی را به بهانه بهبود فرایندها می‌گیرند بلکه بستر مناسبی را برای بهبود فرایندها آنهم به صورت دائمی فراهم می‌کنند.
⦁ یکی دیگر از اهداف پیاده‌سازی سامانه مدیریت تولید، کاهش قیمت تمام‌شده محصول و کنترل هزینه‌های تولید با به حداقل رساندن موجودی انبار، ضایعات صنعتی و دوباره‌کاری‌ها است. مدیریت زمان فرایندهای تولید و انتقال مواد و به حداقل رساندن محصولات معیوب و مرجوعی از دیگر نتایج راه‌اندازی سیستم مدیریت اجرایی تولید است که باعث کاهش هزینه‌ها برای سازمان می‌گردد.
⦁ اما شاید مهمترین مزیت سامانه های مدیریت تولید توانمندی مجموعه در همراه شدن با تغییر نیازهای بازار و به تبع آن تغییر به موقع در تولید می‌باشد که در اصطلاح به آن چالاکی برنامه‌ریزی تولید می‌گویند.سامانه مدیریت تولید از طریق مهندسی محصول، ورژنینگ و فرمولاسیون امکان پاسخگویی به نیازهای متوع بازار را فراهم می‌سازد. ضرورت کم کردن دوره عمر محصول و جایگزینی سریع محصولات سریع‌تر با تنوع بیشتر تنها با راه‌اندازی یک سامانه مدیریت تولید امکان‌پذیر خواهد بود. مدیریت دانش از طریق سیستم و ردگیری فرایندهای مهندسی محصول منجر به حداقل رساندن فرایند طراحی و مهندسی محصولات جدید می‌گردد.

⦁ یکی دیگر از نتایج راه‌اندازی سامانه پایش تولید پیشروتک حذف تمامی اتلافها در تولید و کسب و کار می‌باشد. این اتلافهای شامل هر آنچه می‌باشند که هیچ ارزش افزوده‌ای برای سازمان نداشته و به صورت کلی عبارتند از: اتلاف حاصل از تولید مازاد، اتلاف حاصل از فعالیتهای اضافی، اتلاف حاصل از انباشت موجودی مواد اولیه، اتلاف حاصل از ضایعات تولید، اتلاف زمان تولید، اتلاف حاصل از عدم بهره وری نیروی انسانی، اتلاف ناشی از توقفات خط تولید.

ویژگی ها و گزارشات سامانه

⦁ داشبورد آنالیز داده ها
یکی از مهمترین بخش های سامانه پایش تولید پیشروتک داشبورد تحلیلی و آنالیز داده ها می باشد. مدیران با استفاده از اطلاعات حاصل از میزان تولید محصولات و ضایعات، مقدار واقعی مصرف مواد و برنامه ریزی ها و انحرافات تولید، عملکرد پرسنل تولید و ماشین‌آلات، می توانند با اطمینان و قدرت فرآیند های تولید را در راستای افزایش بهره وری سازمان و منفعت تصحیح نمایند. عملکرد داشبورد برنامه ریزی تولید را می‌توان با عملکرد مغز انسان مقایسه نمود. چرا که با به دست آوردن اطلاعات کامل از اجزای مختلف بدن و همچنین تحلیل آن‌ها به صورت یکپارچه، اجزای مختلف را برای دستیابی به یک هدف مشخص هماهنگ می‌نماید.
⦁ سفارشی‌سازی و گزارش‌های اختصاصی
اگر چه سامانه های تولید بر اساس نوع آن از نظر زیرساخت و معماری سیستم از یک الگوی خاص تبعیت می‌نماید اما حتی صنایع یکسان نیز در پیاده‌سازی سیستم تولید نیاز به حجم گسترده‌ای از سفارشی‌سازی دارند. سامانه پیشروتک با ایجاد بستر مناسب به کمک تیم پروژه که از مشاوران پیشروتک و کارشناسان تولید تشکیل می‌گردند این مهم را انجام می‌دهند.
⦁ برنامه‌ریزی تولید
راه‌اندازی سامانه مدیریت تولید پیش‌نیاز برنامه‌ریزی تولید می‌باشد. معمولا برنامه‌های تولید در بازه‌های مختلف زمانی (ماهانه، هفتگی و روزانه) تهیه می‌شوند. در هر سطح از برنامه‌ریزی باید برآورد منابع مورد نیاز و کنترل برنامه امکان‌پذیر باشد. در سیستم کنترل تولید، با صدور برنامه‌ها توسط کارشناسان برنامه‌ریزی، سیستم مواداولیه مورد نیاز را محاسبه کرده و در صورت عدم کمبود، به خط تولید ارسال می‌کند. سپس با ثبت اطلاعات واقعی تولید توسط کاربران تولید، امکان کنترل وضعیت تحقق هر محصول در برنامه وجود خواهد داشت.
⦁ اطلاعات مهندسی دقیق برای هر محصول
BOM و فرایند تولید، ساختار اصلی یک سیستم تولید را تشکیل می‌دهند که بدون آن‌ها برنامه‌ریزی، ارسال مواد به مقدار درست به خط، ثبت تولید وضایعات و گزارش‌گیری امکان‌پذیر نیست. تعدد BOM و فرایند تولید به خاطر فرمولاسیون و شرایط عملیات مختلف در کارخانه‌های تولیدی موضوعیت دارد. در سامانه مدیریت تولید پیشروتک امکان تعریف BOM ها و فرایندهای تولید مختلف برای محصولات و نیم‌ساخته ها وجود دارد.
⦁ ارتباط با PLC ها و سایر دستگاه‌های کنترلی
سامانه مدیریت تولید پیشروتک امکان اتصال به PLC ها و سنسورهای خط تولید را فراهم می‌سازد. با اتصال PLC ها علاوه بر اطلاعات ماشین‌آلات بسیاری از اطلاعات مورد نیاز مدیریت مانند حجم تولید شده در لحظه نیز به صورت اتوماتیک در سامانه پیشروتک ثبت می‌گردد. همچنین اتصال به انواع باسکول‌ها، بارکدخوان‌ها و دستگاه‌های چاپ و حک لیزری از دیگر ویژگی‌های سامانه مدیریت تولید می‌باشد.
⦁ ثبت عملکرد تولید
اطلاع از وقایع رخ داده در فرآیند تولید برای سازمان‌ها اهمیت زیادی دارد. با ثبت عملکرد تولید، اطلاعاتی مانند میزان تولیدات سالم و ضایعاتی، میزان تولید کالاهای درجه پایین و جانبی، میزان مصرف واقعی مواد، عملکرد ماشین‌آلات و پرسنل تولیدی و دلایل انحراف از برنامه مشخص می‌شود. با ثبت دقیق این اطلاعات امکان گزارش‌گیری درست و دقیق از ماژول تولید فراهم خواهد شد.
⦁ پایش تولید و بررسی تغییرات
سامانه مدیریت تولید پیشروتک با پایش سفارشات، بستری مناسب را برای کنترل و مدیریت تولید محیا میکند به نحوی که به راحتی با چند کلیک کاربر می تواند تمامی عملیات و تراکنش های انجام شده را مشاهده کرده و تصمیمات لازم برای ادامه سفارش را اتخاذ کند.
⦁ مدیریت توقفات تولید
توقفات تولید دلایل مختلفی دارند که می‌تواند ناشی از خرابی ماشین‌آلات یا کمبود مواد اولیه و قطعات مورد نیاز باشد. ثبت کلیه اطلاعات تولید امکان مدیریت توقفات و برنامه‌ریزی جهت تعمیرات را به کمک سامانه مدیریت تولید پیشروتک فراهم می‌کند.

⦁ مدیریت فروش
در سامانه مدیریت تولید پیشروتک با ثبت اطلاعات مشتری می توان تمامی عملیات مربوط به سفارش مشتری را کنترل و مدیریت کرد. با استفاده از این سامانه پس از ثبت سفارش، مراحل برنامه ریزی، تکمیل، آماده سازی و بارگیری آن قابل ردیابی می باشد.
از مشخصات و ماژول های این سامانه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
⦁ ماژول داشبورد ( مشاهده تمامی سفارشات، فرآیندهای تولید، تولیدات دستگاه ها، ضایعات و فرآیند بارگیری به صورت لحظه ای و نموداری در صفحه اصلی)
⦁ ماژول سفارش (پنل اصلی سفارشات، تکمیل فرآیند تولید، کارتابل ارجاع به کاربران مختلف، اتوماسیون داخلی، رزرو سفارش)
⦁ ماژول کالا ( دسته بندی کالا در دو سطح، تخصیص نامحدود پارامتر و مقادیر مرتبط به کالا، تخصیص پروفایل فرآیند تولید)
⦁ ماژول متعلقات و بسته بندی (تعریف بسته بندی نسبت به متعلقات، تخصیص وزن و مقادیر و ترتیب اثر در محاسبات)
⦁ ماژول واحد ( تعریف واحد اصلی و فرعی، تعریف دو واحد اصلی)
⦁ ماژول فرآیند تولید ( تعریف فرآیند های تولید، تخصیص نامحدود پارامتر و مقادیر مرتبط در هر مرحله، تعریف پروفایل فرآیند تولید، تخصیص ایستگاه های کاری)
⦁ ماژول مشتریان (تعریف مشتریان حقیقی و حقوقی، تخصیص برندهای تولید متعدد، آدرس های متعدد، شعبه های متعدد و تلفن های متعدد و در قابلیت انتخاب در کل سامانه)
⦁ ماژول جامع رديابي محصول(قابلیت ترسیم درخت ردیابی محصول از محصول نهایی تا محصولات اولیه، و مشاهده اطلاعات جامع تولید)
⦁ ماژول جامع رديابي مواد (قابلیت ترسیم درخت مواد مصرف شده در کل فرآیند تولید و مشاهده اطلاعات جامع مرتبط)
⦁ ماژول فرمول ( تعریف نامحدود فرمول با قابلیت n لایه بودن محصول، قابلیت تعریف جایگزینی مواد، BOM و درخت مواد)
⦁ ماژول ترکیب مواد (قابلیت ثبت ترکیب مواد بر مبنای ماده تعیین شده و مقدار مشخص شده، مشاهده انحرافات ترکیب و …)
⦁ ماژول بارکد ساز ( طراحی نامحدود بارکد به صورت کاملا دلخواه)
⦁ ماژول لیبل ساز ( طراحی نامحدود لیبل ها و شناسه های محصول و مواد به صورت تماما پویا)
⦁ ماژول زبان ( قابلیت تعریف نامحدود زبان مانند انگلیسی، عربی، فرانسه و … برای لیبل ها و تمامی بخش های چاپی)
⦁ ماژول کاربران و سطوح دسترسی
⦁ ماژول انبار ( تعریف نامحدود انبار پای کار و نهایی برای مواد و محصولات نیمه ساخته و پایانی)
⦁ ماژول محاسبه مصرف مواد (محاسبه دقیق مصرف مواد بر مبنای فرمول و یا ترکیب واقعی انجام شده، مشاهده انحرافات مصرف و …)
⦁ ماژول گزارشات تولید ( ثبت گزارشات تولید به صورت دستی و اتوماتیک، مشاهده انحرافات تولید و ….)
⦁ ماژول ضایعات ( تعریف دسته بندی و گروه برای علل ضایعات، ثبت ضایعات برای محصول، مواد، ترکیب و …، مشاهده انحرافات)
⦁ ماژول برنامه ریزی تولید (تعریف برنامه ریزی روزانه، هفتگی و ماهیانه برای تمام دستگاه ها به صورت کاملا پویا و گرافیکی)
⦁ ماژول اتصال به PLC ( قابلیت اتصال به PLC های تولید و استخراج موارد تولید، مصرف مواد و پارامترهای تولید)
⦁ ماژول اتصال به RFID ( قابلیت اتصال به آنتن ها و ریدرهایRFID و راه اندازی انبارداری بر مبنای RFID)
⦁ ماژول اتصال به BarcodeReader ( اتصال به انواع بارکد ریدرهای )
⦁ ماژول اتصال به ترازو ( اتصال به تمامی ترازوهای دیجیتالی)
⦁ ماژول دستگاه (تعریف تمامی دستگاه های تولید و غیره درسامانه، تخصیص به ایستگاه های کاری و فرآیند های تولید، محسبه راندمان دستگاه ها و مشاهده انحرافات)
⦁ ماژول تعمیر و نگهداری(PM) (ثبت توقفات تولید به صورت دستی و اتوماتیک، ثبت خرابی ها، ثبت سرویس دوره ای و …)
⦁ ماژول حواله خروج (قابلیت فراخوانی از حسابداری، تاییده های دو مرحله ای و تک مرحله ای، چاپ حواله خروجی سفارشی)
⦁ ماژول کنترل کیفیت ( تعریف شاخص ها و استاندارها، تخصیص QC به مواد اولیه، محصول نیمه ساخته و نهایی، چک اتوماتیک پاس و رد شدن و….)
⦁ ماژول محاسبه راندمان پرسنل
⦁ ماژول شیفت کاری
⦁ ماژول دوباره کاری ( ثبت دوباره کاری های تولید)
⦁ گزارشات ( بالغ بر 50 گزارش متنوع از کل بخش های سامانه، قابلیت طراحی و پیاده سازی گزارشات سفارشی)

صفحه اصلی
حساب کاربری
سفارش
جستجو